Všeobecné

definice urbanismu

Termín urbanismus je ten, který se používá k označení praxe, kterou je město plánováno, plánováno a organizováno.

Disciplína, která se zabývá plánováním a organizací města s cílem nabídnout jeho obyvatelům kvalitní život

Zahrnuje řadu znalostí a činností, které jsou aplikovány na plánování, rozvoj a přestavbu městských center za účelem zlepšení kvality života obyvatel těchto míst.

Urbanistické plánování studuje města, zvažuje typ a množství obyvatel a požadavky jejich obyvatel podle využití a zvyklostí v různých sektorech, jako jsou: průmysl, bydlení, obchod, rekreace, služby, komunikační cesty.

Můžete vytvořit původní rozvržení nebo použít reformy na rozvržení, které již existuje.

V tomto posledním bodě musíme říci, že když města zvyšují příliv obyvatel, je nezbytné myslet na změny, protože původní infrastruktura je samozřejmě navržena pro menší počet lidí.

V mnoha moderních městech jsou tyto nezbytné úpravy uplatňovány pro zvýšení kvality života a bezesporu jsou pro obyvatele velmi přínosné, jak z hlediska bydlení, tak cirkulace, vždy zlepšují oba aspekty.

Urbanismus neboli urbanita slouží jak od počátku nebo od okamžiku založení města, tak i v průběhu jeho historie, kdy je třeba provádět změny, vylepšení či inovace v jeho prostoru.

Komplexní úkol, který vyžaduje přispění dalších oborů

Ačkoli se to zdá jednoduché, realizovat urbanismus nebo urbanismus města není snadné a nezávisí pouze na prvcích krásy nebo dobrého vkusu, ale také musí vzít v úvahu nespočet podmínek od klimatických po environmentální otázky. ekonomické, politické, tranzitní atd.

Jinými slovy, jakákoliv úprava, která je zamýšlena ve městě, zahrnuje velmi jasné a bezpečné úvahy.

Na druhé straně je urbanismus disciplínou, která je v úzké interakci s jinými vědami, jako je architektura, inženýrství, sociologie, geografie a historie.

Z toho všeho čerpá informace a čerpá informace pro zlepšení své práce.

Protože abychom mohli naplánovat město, které funguje a odpovídá potřebám obyvatel, je důležité mít znalosti o výstavbě, požadavcích lidí, technikách, které vedly nebo ne, vyhýbat se jim nebo je obnovovat a brát v úvahu vlastnosti půdy, podnebí a peníze, které jsou k dispozici na provedení práce.

K tomu všemu musíme připočítat ohleduplnost k životnímu prostředí, to znamená, že při plánování musí být udržitelné a chránit především přírodní prostředí.

Má se za to, že dějiny urbanismu jako takové vyvstávají se zakládáním měst z rukou Římanů v době impéria.

Je tomu tak proto, že Římané vzali model města a později jej vnutili všem dobytým oblastem.

Tento typ města byl takový, ve kterém bylo vždy místo pro veřejné náměstí a kde ulice měly přednostně sledovat uspořádanou síť.

Později se tento model rozšířil po celé Evropě, až se dostal dokonce do Ameriky v rukou Španělů a jejich měst založených po dobytí.

Připomeňme si, že v latině tento výraz urbs znamená město.

V současnosti je urbanismus do značné míry spojen s architekturou, neboť souvisí s výstavbou otevřených nebo uzavřených prostorů podle možností a potřeb prostoru.

Urbanismus se zabývá rozhodováním o tom, jaký typ dopravních tras, jaká volná prostranství, městské celky, obytné oblasti, památky atd. může být na každém místě.

Mnohdy mohou pochody a protipochody v urbanismu přimět město, aby výrazně změnilo svůj profil podle nejmodernějších teorií, zatímco v jiných případech se urbanismus zabývá především zachováním těch starších budov nebo staveb, výstavbou všeho kolem sebe, řízeno tímto pravidlem. .

Význam městského plánování je takový, že má dokonce svůj den, kdy si jej připomíná, 8. listopadu každého roku svět oslavuje urbanismus po celém světě.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found