Věda

definice filozofické doktríny

Filosofie je jednou z nejdůležitějších humanistických disciplín. Dějiny filozofie se neskládají pouze z autorů, kteří zanechali své myšlení v dějinách vědění.

Filozofické myšlení se také skládá z filozofických doktrín, škol, které odrážejí základní učení, a principů konkrétních doktrín myšlení. Každá filozofická doktrína má specifické filozofické postuláty.

Filosofické školy

Každá doktrína podporuje své myšlení na konkrétních premisách, které jsou základem filozofického myšlení. V dějinách filozofie existují různé filozofické doktríny: Platonův idealismus, Kantův transcendentální idealismus, Aristotelský realismus, v němž pokračuje Tomáš Akvinský, Rousseauovo osvícené myšlení, karteziánský racionalismus, Humův empirismus, logický pozitivismus Wittgenstein (jsou jedny z nejdůležitějších).

Filosofické doktríny, díky nimž je možné cestovat časem a procházet dějinami prostřednictvím jedné ze základních složek lidské bytosti: myšlení a jeho schopnosti poznávat realitu.

Historie a myslitelé rozděleni do škol

Dějiny filozofie a různí filozofičtí myslitelé, které lze zařadit do kontextu konkrétní školy nebo doktríny, ukazují, jak vzrušující jsou dějiny lidského vědění.

Ve vztahu k filozofickým školám je nejdůležitější analyzovat myšlení autora vždy od něho samého, abychom mu objektivně porozuměli. Jsou lidé, kteří se dívají na dějiny filozofie jako na dějiny, které ukazují neustálé rozdíly v názorech filozofů.

Znát historii vědění

Tato vize je částečná, protože nejinteligentnější na emocionální a vitální úrovni je ocenit každé cenné učení, kterým autor přispívá. Je zřejmé, že je lidské, že se každý člověk může cítit více ztotožněn s konkrétní myšlenkou. Například výzkumník, který si na univerzitě dělá doktorát z filozofie, má tendenci si za autora studie vybrat filozofa, kterého opravdu obdivuje.

Na druhou stranu je také velmi důležité analyzovat myšlení autora začleněné do konkrétního kulturního a časového kontextu, protože doba, ve které myslitel žije, ovlivňuje i jeho myšlení a způsob interpretace reality.

Filosofické doktríny integrují nejpozoruhodnější myslitele těchto myšlenkových směrů.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found