Věda

dominantní gen - definice, pojem a co to je

A dominantní gen Je to ten, který vyjadřuje svou informaci, i když je na homologním chromozomu přítomna jiná forma genu. Dominantní gen vždy určuje fyzickou charakteristiku, kterou jedinec projeví.

Geny obsahují všechny informace pro vytvoření nového jedince

Fyzické vlastnosti, které jedinec bude mít, ať už to bude zvíře nebo rostlina, jsou známé jako fenotyp. V případě člověka odpovídá fenotyp barvě pleti, barvě vlasů, barvě očí, výšce, tvaru ušního boltce, tvaru nosu atd. Fenotyp je to, jak jedinec vypadá navenek.

The genotyp Je to konstituce jedince z hlediska jeho genetiky, odpovídá všem informacím nalezeným ve vaší DNA a že to bylo zděděno po jejich rodičích. Genotyp do značné míry určuje fenotyp, ale někdy je fenotyp vyjádřen nebo ne podle charakteristik prostředí.

Příkladem toho jsou nemoci, člověk, který je dcerou jednoho nebo obou rodičů diabetiků, má dědičný sklon k onemocnění, pokud však osvojí zdravý životní styl, pravidelně se pohybují, omezí příjem sacharidů a dodržuje vaše váha v rámci normálu, je velmi pravděpodobné, že se u vás nemoc nerozvine, i když k ní máte predispozici.

Dominantní geny a recesivní geny

Informace obsažené v DNA jsou organizovány do chromozomů, ty zase obsahují fragmenty se specifickými informacemi nazývanými geny, které se nacházejí na určitých místech chromozomu zvaných lokus, přičemž každý gen souvisí s kvalitou jedince. Geny, které se nacházejí na pohlavních chromozomech X a Y, přenášejí pohlavně vázané charakteristiky.

Když se jedinci rozmnožují, přispívají polovinou své genetické informace k nové bytosti. K tomu dochází, protože chromozomy jsou v párech. Během reprodukce se páry oddělují a vytvářejí gamety nebo reprodukční buňky, což jsou vajíčka a spermie. V době separace jsou chromozomy umístěny náhodně, takže genetická informace je mezi těmito buňkami odlišná.

Jakmile jsou chromozomy sestaveny do párů, aby vytvořily nového jedince, stane se, že od každého rodiče mohou být různé informace o stejném znaku. Vezměte si jako příklad barvu očí, pokud dostanete gen od otce pro modrou barvu a gen od matky pro barvu hnědou, stane se, že se projeví dominantní gen, což je v tomto případě hnědá oči. Z hlediska fenotypu bude mít nová bytost hnědé oči, ale její genotyp má informace pro hnědé oči a modré oči.

Takto Když existují dva geny pro stejnou informaci, bude jeden, který bude mít schopnost skrývat druhý a vyjádřit se, je to dominantní gen. Gen, který je skrytý, se nazývá recesivní gen. Při dědění dvou identických genů hovoříme o homozygotní konstituci, která může být dominantní, pokud se dědí dva dominantní geny, nebo recesivní, pokud se dědí dva recesivní geny, v případě, že se dědí dva různé geny, jeden dominantní a druhý recesivní, vyskytuje se heterozygotní konstituce. Aby jedinec projevil recesivní rys, je nutné, aby měl homozygotní recesivní genetickou výbavu.

V případě genů umístěných na chromozomu X budou vždy exprimovány v mužském pohlaví, protože obsahuje pouze jeden chromozom tohoto typu. To vysvětluje, proč jsou dědičné poruchy, jako je hemofilie a barvoslepost, častější u mužů, je to způsobeno tím, že geny, které přenášejí tato onemocnění, jsou umístěny na X chromozomu.

Fotografie: iStock - jian wang / Christopher Futcher

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found