Sociální

definice instituce

Pojem instituce má ve vzorovém jazyce několik odkazů. Jednak se tak nazývá založení nebo založení něčeho a také to, co je založeno. Na druhé straně orgán, který plní funkci veřejného zájmu, ať už pro charitativní nebo vzdělávací účely, je označen jako instituce. Například instituce, která pomáhá a podporuje lidi bez domova.

Předpokládá sociální koncept , který se týká všech těch struktur , které předpokládají určitý kontrolní mechanismus nebo společenský řád , které jsou vytvořeny právě k usnadnění lidského soužití a které mají co do činění s rozvojem skupinových vazeb a vazeb v různých okolnostech nebo životních okamžicích .

Struktury vyvinuté člověkem k výkonu sociální kontroly

Přestože nás myšlenka instituce v mnoha případech odkazuje na konkrétní zařízení, jako je škola, nemocnice, kostel, pojem instituce je mnohem širší a vztahuje se i na abstraktní sociální struktury, ve kterých vždy existují. lidské pouto, které ale nemusí být vizuálně reprezentováno budovou, jak se to děje například u rodiny, u manželství.

Hlavní instituce

Myšlenka sociální instituce je jednou z nejdůležitějších s ohledem na sociální historii lidské bytosti. Je tomu tak proto, že instituce chápané jako transcendentní sociální struktury a nadřazené jednotlivci samotnému existují odnepaměti, od okamžiku, kdy lidská bytost začala žít ve společenství a potřebovala nějaký typ uspořádání, které by podporovalo soužití. Rodina je tedy považována za jednu z prvních institucí, protože je to právě ona, kdo řídí a strukturuje pokrevní vazby, stanovuje hierarchii a konkrétní role pro každého jednotlivce. Stejně jako u ostatních myšlenka rodiny přesahuje jednotlivce, kteří ji tvoří.

Dalšími důležitými institucemi pro současnou společnost jsou kromě rodiny např. vláda, ať už má jakoukoli formu, náboženství, manželství, vzdělání, věda, nemocnice, justice, věznice, továrny a další produktivní instituce. , armáda, média, společenské organizace různého druhu, kterých je dnes mnoho a které mají co do činění s řešením situací, které oficiální nebo vládní instituce neberou v úvahu. Kromě toho dalšími širšími, ale vždy přítomnými institucemi mohou být také umění, jazyk, idea národa.

A v přísné oblasti politiky musíme jako velmi důležité instituce pro společenský řád a řízení vlády uvést dělbu moci, v těch případech demokracií národní ústavu, mezi ty nejdůležitější.

V případě ústav například většina pochází z doby, kdy se dotyčný národ vymanil z nějaké vnější závislosti, to znamená, že přestal být kolonií, aby se stal formálním státem.

Ačkoli mnohé prošly v průběhu své historie reformami, zejména v souvislosti s přáními současných vládců, je důležité říci, že tyto změny mohou mnohokrát ohrozit společenský řád a umožnit některé situace, které generují vážné komplikace pro život. například umožnit neomezené znovuzvolení vládce s katastrofálními důsledky, které to může mít pro demokracii a politické střídání, které dobrý demokratický systém vždy vyžaduje.

Podobně se toto slovo používá k označení chování, použití a zvyků, které jsou hluboce zakořeněny v určitých kulturách, zákonech nebo předpisech, jejichž posláním je regulovat danou organizaci nebo komunitu.

Instituce existují ve všech společnostech a bez nich by nebylo možné fungovat. Většina těch, které dnes existují, je produktem minulosti, to znamená, že existovaly v nejvzdálenějších dobách a byly obnovovány, ale téměř všechny pocházejí jistě z dávných dob.

Být v něčem institucí

A existuje velmi oblíbený výraz, který toto slovo obsahuje a který ho v našem jazyce často používáme: být někým institucí v nějaké věci, což znamená, že ten člověk má v určité oblasti nebo sociální skupině relevantní prestiž.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found