podnikání

definice pronájmu

Když mluvíme o pronájmu, máme na mysli typ smlouvy, která se běžně uzavírá mezi dvěma stranami a která předpokládá, že první (pronajímatel) předá některé ze svých prvků (nábytek nebo nemovitost) druhé straně (nájemci). ), abyste jej využili ve svůj prospěch. Tato nájemní smlouva předpokládá, že druhá strana, nájemce, musí za tento úvěr pravidelně platit po dobu, která je stanovena společnou dohodou ve smlouvě. V některých případech může být platba v hotovosti a v jiných případech to může být poskytnutím části produktu pronajímateli, kterou nájemce získá užíváním tohoto prostoru nebo prvku (například je-li část pozemku pronajata za účelem pracoval).

Nájemní smlouva je jednou z nejběžnějších smluv, kterou lze uzavřít mezi dvěma osobami, a přestože v některých případech může souviset s ekonomickou činností, v jiných případech se jedná o smlouvu uzavřenou mezi osobou, která má k dispozici dům, a jinou osobou. hledá místo k bydlení nebo k usazení. Obvykle se platba nazývá nájemné a může být pronajímateli poskytnuta každých čtrnáct dní nebo jednou za měsíc. Je také běžné, že nájemní smlouvy tohoto typu trvají dva až tři roky s možností prodloužení, pokud jsou obě strany s tou druhou spokojené.

Nájemní smlouva je typ smlouvy, která má v důsledku zvláštních charakteristik akce tendenci ponechat pronajímatele lépe. Je tomu tak, má-li se za to, že tento údaj vstupuje do „rizika“ tím, že předá nebo postoupí jeho aktivum do požívacího práva jiné osobě, která o tom možná ani neví. Smlouva tak obvykle stanoví několik prvků, které slouží jako obrana a záruka pronajímatele, jako jsou platby záloh nebo záloh (s možností vrácení, pokud vše půjde dobře), zrušení smlouvy před časem, zvýšení nájemné v závislosti na aktuálních ekonomických podmínkách, poplatky a sankce při jednání nájemce atd. Ze své strany nemůže nájemce smlouvu neoprávněně zrušit pod sankcí uložení pokuty za její nedodržení. Nájemce má zpravidla možnost požádat o zrušení smlouvy pouze v případě, že tak učiní jednoznačně odůvodněným způsobem.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found