Všeobecné

definice šestiúhelníku

Řecká předpona hexa se rovná šesti a přípona gono znamená úhel. Tento geometrický obrazec je mnohoúhelník a skládá se ze šesti stran a šesti úhlů. To znamená, že jej lze rozdělit do šesti trojúhelníků.

Hlavní rysy

Šest stran, které jej tvoří, lze rozložit na šest rovnostranných trojúhelníků. Je to obrazec pravidelného typu, protože všechny jeho strany jsou shodné a jeho úhly jsou stejné (strany každého trojúhelníku svírají úhel 120 stupňů). Pokud jde o výpočet plochy, lze jej provést sečtením ploch každého z trojúhelníků, které jej tvoří.

Další jeho charakteristikou je, že je možné nakreslit dokonalý obvod uvnitř i vně.

Tato plochá postava slouží jako základ pro vytváření trojrozměrných struktur, jako je šestiboký hranol.

V přírodě i v dekoraci

V plástvích včel, očích hmyzu, tělech některých zvířat nebo struktuře určitých rostlin je tento geometrický obrazec prezentován. V případě hmyzu jsou jejich oči tvořeny velkým množstvím buněk ve tvaru šestiúhelníku a tento tvar umožňuje hmyzu lepší zrakové vnímání.

Včelí plástve mají buňky šestiúhelníkového tvaru a díky tomu je možné uložit větší množství medu, protože šestiúhelník je větší než čtverec a obdélník. Tato struktura přírody posloužila jako inspirace pro další prvky každodenního života: police, krabice, dopravní značky, hodiny, ořechy, zrcadla, stolní hry atd.

Na druhou stranu dlaždice, dlaždice a další struktury používané v bytové dekoraci a urbanismu mají také tento tvar. V tomto smyslu má podlaha Paseo de Gracia v Barceloně a některé urbanizace šestiúhelníkový tvar.

Záhada šestiúhelníku Saturnu

Ve vesmíru existují geometrické vzory. Jedna z nich je zatažená a nachází se severně od planety Saturn. Je to jedinečný jev v celém vesmíru a byl objeven po zobrazení Voyageru 2 v roce 1981.

Vědci pro to nenašli definitivní vysvětlení a z tohoto důvodu někteří tvrdí, že by se mohlo jednat o jev související s inteligencí vyššího řádu.

Foto: Fotolia - grgroup