podnikání

definice podnikatelské etiky

obchodní etika je odvětví v rámci etiky, které se zabývá zejména a výhradně otázkami morální povahy, které vznikají nebo vyvstávají na příkaz obchodního a korporátního světa.

Obor etiky, který se zabývá řešením morálních problémů, které vyvstávají na příkaz podnikatelské činnosti

Jmenovitě, etika je řada morálních norem, které mají za úkol regulovat vztahy nebo chování mužů v daném kontextu nebo prostředí.

Je třeba poznamenat, že etika je přesně to část filozofie, která se přesně zabývá morálkou činů lidských bytostí, a která nám tedy podle zavedeného a dohodnutého mravního standardu umožňuje určit činy jako dobré nebo špatné..

Témata, do kterých se pouští

Existuje tolik a různorodých problémů, které se týkají odvětví podnikatelské etiky, mezi nimiž vynikají: morální principy vlastní podnikatelské činnosti, obecně převažující hodnoty v prostředí a pak v každém případě zvláště rozvoj normativních vodítek, které jsou založeny na morálních předpisech, které pomáhají řídit a řídit jak činnost společnosti, tak činnost jejích členů, mimo jiné prosazování a vštěpování přijatých hodnot.

Je třeba poznamenat, že chování pozorované řediteli nebo těmi jednotlivci, kteří mají v organizacích vedoucí nebo velitelskou roli, je životně důležité, protože bude mít hodně společného s konstrukcí obchodní etiky.

Protože když ředitelé x společnosti pozorují postoje a chování, které jsou eticky v souladu, nakazí a motivují své zaměstnance, aby jednali stejným způsobem.

Zjednodušeně řečeno, když se to praktikuje shora na příkladu, nižší vrstvy absorbují tento ideál a reagují stejným směrem a diametrální opak nastane, pokud člověk bude jednat nepolapitelným způsobem, zaměstnanci nebo podřízení nebudou mít tendenci identifikovat nebo se identifikovat se společností ani s jejími cíli.

Takže když v jakékoli společnosti převládá respekt k etickým hodnotám, je téměř beze zbytku podmínkou, že je nikdo nebude korumpovat, mezitím v těch organizacích, kde vládnou pouze ekonomické výhody, tam bude mít tendenci zapomínat na respekt k morálním zásadám.

Nyní, když dominuje ekonomická otázka, přidává se další problém, který spočívá v tom, že personál trpí jakýmsi rozporem mezi morálním principem, který následuje, a tlakem na dosažení ekonomických cílů, který je vysílaný vedením.

Pokud toužíte po trvalé, solidní a důvěryhodné společnosti, bude nezbytné věnovat čas a prostor kultivaci mravních hodnot.

Ne všechno je zisk, musíte respektovat morální hodnoty

Ne všechno je účtování a účtování tak, jak to probíhá, aniž bychom se na chvíli zastavili a zamysleli se nad potřebami a cíli zaměstnanců nebo spotřebitelů, které jdou nad rámec jejich uspokojení produktem nebo službou, které jsou uvedeny na trh.

Klíč k úspěchu firmy nespočívá pouze v prodeji a prodeji, ale musí dbát na etické hodnoty, aby byl její úspěch úplný.

Ta společnost, která nasadí obchodní politiku, ve které jsou naplňovány etické hodnoty, bude více než kterákoli jiná zaměřena na úspěch, zatímco když mluvíme o respektování těchto hodnot, zahrnuje všechny sociální aktéry, kteří zasahují do komerční hry.

Když všichni členové společnosti pochopí, že činnost musí podléhat respektování etiky, nebude trvat dlouho, než se spontánně objeví pocit jednoty a osobní identifikace s hodnotami, které společnost navrhuje.

Když na ničem nezáleží víc než na plnění obchodních cílů, nevyhnutelně se objeví vnitřní konflikty, mimo jiné nedostatek identifikace, což samozřejmě přímo ovlivní růst a úspěch organizace.

Společnost, která respektuje morální hodnoty, bude mít super pozitivní image

Na druhou stranu nelze pominout, že vědomí, že společnost respektuje a dodržuje etiku, bude mít dopad na to, že společnost se z ní utváří, což je v tomto smyslu vysoce pozitivní.

Pracovat podle hodnot, jako je pravda, transparentnost a soudržnost, bude vždy výhodou oproti konkurenčním společnostem, bude vytvářet image důvěryhodnosti pro exteriér i interiér a následnou loajalitu spotřebitelů a zaměstnanců.

Přitom etické hodnoty, které jsou pěstovány, navrhovány a šířeny, musí být respektovány a udržovány v čase, je zbytečné to na čas zajišťovat a pak upřednostňovat získávání zisků, kromě vytváření zmatků to nebude trvat dlouho za problémy, které jsme předtím naznačili.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found