Všeobecné

definice vandalismu

V našem jazyce se tomu říká jako vandalské činy těm činy, kterých se dopouští jeden nebo více lidí a které spočívají ve zničení a devastaci všeho, co jim stojí v cestě. Běžně útočí extrémním násilím a drzostí mimo jiné na komerční prostory, domy, budovy, školy, veřejné instituce, rozbíjejí je nebo na ně přímo útočí tupými předměty, které způsobují vážné škody.

Nutno podotknout, že se této akci lidově říká vandalství.

Označení jako vandalismus nebo vandalské činy k tomu není nijak rozmarné, ale má svůj důvod, a to ten, že v minulosti existoval Germánští barbari ze střední Evropy, který se vyznačoval hyper divokým, nekontrolovaným způsobem a bez respektu k čemukoli a kterému se formálně říkalo vandalové. Postupem času bylo toto jméno například přeneseno do jazyka, aby označovalo lidi nebo skupiny, které se chovají chaoticky a násilně.

Vandalové jsou naprosto destruktivní, hodlají skoncovat se vším, co jim stojí v cestě a zejména s tím, co považují za ohrožující nebo v rozporu s jejich představami a návrhy. Nezastaví se ani před soukromým majetkem nebo před úřadem, který se je snaží zastavit, dokonce jsou schopni svou totální divokostí zaútočit na úřady, které je hodlají odzbrojit nebo deaktivovat.

Obvykle jsou předmětem ničení lavičky, národní památky, lavičky, náměstí, zdi, které jsou ve veřejném prostoru. Některé se skládají z natřených graffiti v těchto místech nebo je přímo ničí.

Těmito škodami je nejvíce postižena komunita obecně, která bude mít problém užít si ta veřejná místa, která byla týrána a zničena vandaly.

A nemluvě o jednotlivcích, kteří utrpí čin tohoto typu na svém majetku, protože sami o sobě budou muset čelit nákladům na opravy a restaurování.

Vandalové jsou trestáni současnými předpisy většiny světových zákonů, nicméně v některých případech a situacích mají vandalové tendenci útočit v noci, v době, kdy je bezpečnost omezená a pak je opravdu těžké je zadržet rukama. Hmotnost.