Sociální

definice protiplnění

Koncept ohleduplnost má několik referencí v našem jazyce

Jedním z nejrozšířenějších je bezesporu ten, který říká, že ohleduplnost je typicky lidské chování a že se vyznačuje vyjádření úcty, zdvořilosti vůči někomu nebo něčemu, situaci, protože je obdivována, například.

Když člověk vzbuzuje obdiv za to, co dělá, nebo za přínos, který pro lidstvo učinil, je běžné, že k němu vyvstane ohleduplnost, a v důsledku toho je chválen, je o něj pečováno a vyhýbá se mu vytvářet druh hnusu.

Také se obvykle objevuje ohled na jiné záležitosti, než je obdiv, jako je případ náklonnosti, náklonnosti, kterou k někomu chováme a která nás pak přiměje chovat se k nim se zvláštní úctou k ostatním.

Na druhou stranu senioři, senioři, mají tendenci se probouzet v ohleduplnosti obyčejných lidí, a proto se na ně staví fronta, je jim přiděleno místo v MHD nebo je jim prostě nabídnuta pomoc, pokud je oceněno, že ji potřebují. .

Je třeba poznamenat, že uvažovaný člověk, tedy ten, kdo má ohleduplnost ve svém způsobu bytí, si bude velmi dobře uvědomovat pocity a osobní problémy druhých a bude se podle toho chovat a vyjadřovat se tak, aby je neovlivňoval. nebo poškodit jejich náchylnost. To znamená, že pokud si myslíte, že něco, co řeknete nebo uděláte, způsobí bolest přímo druhému člověku, neřeknete to ani neuděláte.

Podobně se tato úvaha obvykle přenáší do vkusu a preferencí, o kterých je známo, že jiní mají a které se budou brát v úvahu například při výrobě dárku.

Další použití, které tomuto slovu dáváme, nám umožňuje odkazovat na názor, který něco nebo někdo produkuje, vzbuzuje v nás poté, co to poznáme nebo po zpozorování určitého chování.

A také úvahou může být analýza, která se provádí na věci nebo tématu, bylo by to zaměřit se na problém. V tomto smyslu je činnost úvahy velmi důležitá při vyvozování závěrů o aspektu nebo při určování, která je nejlepší alternativa, kterou je třeba následovat.