náboženství

definice přijímání

Slovo společenství V našem jazyce je široce používán a obvykle se používá v různých kontextech.

V oblasti Katolické náboženství Je jedním z nejrozšířenějších a kde má zvláštní ohled na význam, který má v doktríně.

Přijímání, také známé jako eucharistie, je jednou z nejdůležitějších svátostí v katolicismu, protože zahrnuje přijímání těla těla a krve Kristovy. Díky této svátosti je život věřících naplněn milostí a posiluje se pouto jednoty a lásky.

Chléb a víno jsou posvěceny při hromadném obřadu a stávají se krví a tělem Ježíše, aby je věřící přijímali jako rituál spojení s Bohem a věčným životem.

Aby mohli věřící přijmout svátost přijímání, musí své hříchy odložit, to znamená, že se před jejím přijetím musí vyznat ze svých hříchů knězi. Po dokončení pokání, které vám posílá, budete moci přijmout Kristovo tělo a krev. Mezitím je kněz jedinou osobou, která může tento obřad provést. Použitý chléb je vyroben z pšenice a je běžně známý jako host a víno musí být čisté, to znamená, že nesmí vykazovat žádné změny.

Je třeba poznamenat, že tuto svátost ustanovili vlastní Ježíš na příkaz Poslední večeře se svými apoštoly. V tu chvíli Ježíš vzal chléb, rozlámal ho a dal ho svým učedníkům, řekl jim, že to bylo jeho tělo, pak udělal totéž a řekl jim, že to byla jeho krev, krev smlouvy, která bude sloužit odpuštění hříchů a nakonec požádal, aby byl tento rituál vykonán na jeho památku.

Křesťan může přistoupit k prvnímu přijímání, pouze pokud přijal svátost křtu. Přijímání se obvykle přijímá ve věku od osmi do deseti let. Mezitím musí být dítě, které přijme přijímání, připraveno katechezí.

Na druhé straně se slovo společenství používá k označení kontaktu mezi věcmi nebo jednotlivci a že v této výměně jsou schopni tak učinit v harmonii.

Také když máte něco společného s druhým, budete mluvit o přijímání.