Všeobecné

definice zásahu

V závislosti na kontextu, ve kterém se používá, slovo zásah bude mít různé významy...

Akce zasahování do něčeho s posláním to nařídit

Ve svém nejširším a nejobecnějším použití intervence zahrnuje akce a účinek zásahu do něčeho, situace, úřadu, stát, mimo jiné.

Normálně se tento význam používá k vysvětlení interpozice orgánu v nějaké oblasti nebo instituci, která vyžaduje z vyšší moci příkaz, který byl ztracen v důsledku nějaké mimořádné situace.

Například organizace, která trpí krizí vnitřní moci, a poté se vyšší orgán rozhodne intervenovat s novými orgány, aby znovu vyzbrojil svůj řád a byl tak schopen zaručit jeho fungování.

Stát nebo moc na oplátku národa obvykle různými způsoby zasahuje, když v jeho regionu nebo v regionu bezprostředně sousedícím dojde ke konfliktu.

Typy intervencí

Existují různé typy intervencí: Vojenská intervence (Nazývaná také ozbrojená intervence, je to zásah, který stát běžně provádí nad cizím územím, buď prostým ohrožením nebo okupací; může být trvalý nebo dočasný a ve většině případů vyžaduje použití síly), diplomatickou intervenci (když prohlášení, ať už ústní nebo písemná, jsou adresována státu, ve kterém je intervenováno) a federální intervence (V systému federální vlády přebírá řízení vlády jedné nebo více autonomních vlád ústřední vláda).

Vojenská intervence je velmi běžná a běžná akce, kterou některé státy nasazují, když někde dojde ke konfliktní situaci.

Jednou z nejnovějších v tomto ohledu a nejvíce smutnou památkou obětí, které po sobě zanechala, byla vojenská intervence Spojených států v Iráku v rámci jejich boje proti džihádistickému terorismu a tyranské vládě Saddáma Husajna.

Na druhou stranu, ekonomická intervence nebo také nazývaná intervencionismusJedná se o činnost, kterou veřejná správa provádí s cílem regulovat nebo přesměrovat činnost jiného veřejného nebo soukromého sektoru, stanovit nové normy nebo místo něj vykonávat určité činnosti. Zásah tohoto typu samozřejmě omezí autonomii, kterou dosud zasahovaná oblast měla.

Intervencionismus, ale s humanitárními rysy, má také tendenci se šířit z jednoho státu nebo jejich souboru do druhého, který kvůli složitému a vážnému stavu věcí vyžaduje pomoc ke zlepšení své situace a situace svého obyvatelstva.

Například tváří v tvář přírodní katastrofě, válce nebo v kontextu extrémní chudoby.

Nejenže bude vyslána humanitární pomoc zhmotněná v potravinách, medicíně a odborné lékařské péči, ale budou vyčleněny i ekonomické prostředky na pomoc při rekonstrukci.

Kancelář obsazená správcem

Kancelář obsazená správcem bude označována jako intervence.

Dalším široce používaným termínem je označení chirurgické operace, kterou v rámci medicíny provádí specializovaný odborník, jako je chirurg.

Operace, kterou chirurg provádí na pacientovi, aby ho vyléčil

Když má člověk určité fyzické potíže, nemoc nebo utrpí nehodu, která ho těžce zraní, s posláním zlepšit jeho stav, je běžné, že lékaři indikují chirurgický zákrok.

Může být naplánována nebo provedena naléhavě v případě nouze.

Zákrok tohoto typu se provádí na speciálně upraveném místě známém jako operační sál, který je umístěn na žádost nemocnice nebo zdravotního střediska.

Kdykoli se provádí chirurgický zákrok, měl by být proveden na tomto místě, protože je připraveno zvládnout jakoukoli nepředvídanou událost, která může nastat, protože je vybaveno speciálním vybavením.

Chirurgové a sestry jsou zdravotníci, kteří jsou přijímáni do tohoto prostoru.

Musíme říci, že existují všeobecní chirurgové, kteří operují mimo jiné například kýly, cysty, a také chirurgové, kteří se specializují na oblasti lidského těla, které mohou představovat nějaké zdravotní komplikace, jako je mimo jiné srdce, tepny, děloha.

Na druhé straně je známá jako Sociální intervence k právně oprávněné a naprogramované akci, která bude provedena na jednotlivci nebo skupině, se zvláštním důrazem na jejich psychoevoluční profily za účelem zlepšení jejich sociální situace.

A v oblasti umění, když mluvíme o intervenci, budeme hovořit o akci, kterou umělec provádí na předchozím uměleckém díle s úmyslem jej dokončit, nebo pokud se to nepodaří, upravit jej tak, aby přidal nové kritérium.